ΤΗΛΕΦΩΝΙΚH ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑ
(09:00 - 17:00 Δευτέρα- Παρασκευή)

Χρωστικές Microblading-

Μεγάλη Ποικικιλία

Make Up: Soula Kou. Photography: Nikol Bartzoka